Bibliografie české historie. Díl pátý.

Zíbrt, Čeněk
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1912. xiii, 960, iii s.