Bibliografie české historie. Díl 5, Zpracování, dějiny české od roku 1670-1679, čís. 22999-30910, Jan Amos Komenský, č. 17324-30638.

Zíbrt, Čeněk
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1912. 1 sv. (přeruš. str.)