Bibliografie české historie.

Zíbrt, Čeněk; Volf, Josef
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, . 2, 2, 4, 720, [4] s.