Bibliografický soupis knih vydaných. 1963-1964.

Broukalová, Zdeňka
1966. 234 s.