Bibliografický rejstřík Vlastivědného věstníku moravského. (Roč. 1/1946-10/1955).

Vaněk, Augustin
Musejní spolek, 1956. 46 s.