Bibliografický přehled českých národních písní : seznam studií, starších sbírek rukopisných, sbírek tištěných, překladů s vybranými ukázkami a podrobný abecední ukazatel písní, v knize uvedených i vůbec písní tiskem uveřejněnýchSestavil Čeněk Zíbrt.

Zíbrt, Čeněk
náklad Čes. akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, . IV, 326 s.
Edice: Sbírka pramenů ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku