Bibliografický prehľad pôvodnej slovenskej technickej a prírodovednej literatúry.

Franců, Dušan; Horsáková, Magda
Št. nakl. techn. lit, 1953. 127 s.