Bibliografický katalog slovenskej knižnej tvorby za roky 1942-1945.

Dubay, Anton
Bibliogr. ústav pri knižnici Slov. univ, . 343 s.
Edice: Slovenská bibliografia ; Ser. B. Sv. 1