Bibliografický katalog Československej republiky : Literárna tvorba z roku 1946 : Bez novín a časopisov. Diel II, Tvorba slovenská.

Dubay, Anton
Ministerstvo školstva a osvety, 1947. [3], 89 s.