Bibliografický katalog Československé republiky : Literární tvorba z roku 1946 vyjma noviny a časopisy. Díl I, Tvorba česká.

Foch, Václav
Nákladem Národní a universitní knihovny, . [2], 590 s.