Bibliografický katalog Československé republiky. Část II, Časopisy a jiné periodické publikace z roku 1929.

ed. Randé, Karel; ed. Foch, Václav
Ministerstvo školství a národní osvěty, 1930. vii, 438 s.