Bibliografický katalog Československé republiky : Literární tvorba z roku 1932 vyjma díla periodická.

ed. Foch, Václav; ed. Randé, Karel
Ministerstvo školství a národní osvěty, 1934. [III] - 745 s.