Bibliografický katalog Československé republiky : Literární tvorba z roku 1931 vyjma díla periodická.

ed. Foch, Václav; ed. Randé, Karel
Ministerstvo školství a národní osvěty, 1932. [III] - 664 s.