Bibliografický katalog : Literární tvorba z roku 1939 vyjma díla periodická.

ed. Foch, Václav
Nákladem Národní a universitní knihovny, . [II] - 444 s.