Bibliografické uvedení do románské jazykovědy. Díl 2.

Ducháček, Otto
2. rozšíř. a zcela přeprac. vyd. SPN, 1963. 174 s.
Edice: Učební texty vysokých škol