Bibliografia slovenskej knižnej tvorby za roky 1945-1955. Diel 2, systematická časť.

Ferienčíková, Anna; Spišková, Etela
Matica slovenská, 1970. 738 s.
Edice: Slovenská národná retrospektívna bibliografia. Séria A, Knihy ; zv. 3a