Bibliografia slovenskej knižnej tvorby za roky 1945-1955. Diel 1, A-L.

Ferienčíková, Anna; Spišková, Etela
Matica slovenská, 1967. 1024 s.
Edice: Slovenská národná retrospektívna bibliografia. Séria A, Knihy ; zv. 3a