Bibliografia slovenského písomníctva do konca XIX. stor : (doplnky k Riznerovej bibliografii, zv. I.-VI.).

Mišianik, Ján; Rizner, Ľudovít Vladimír
2. opr. a dopl. vyd. Matica slovenská, 1971. 323 s., [4] s. obr. příl