Bibliografia slovenského ľudového výtvarného umenia : (Se zreteľom na hmotnú kultúru). [Diel] 2. 1958-1968.

Stano, Pavol
Matica slovenská, 1973. 471 s.
Edice: Špeciálne bibliografie