Bibliografia produkcie vydavateĺstva Mladé letá za roky 1950-1969.

Vydanie prvé-nepredajné. Mladé letá, 1971. 525 s.