Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou.

Rizner, Ľudovít Vladimír
Nákladom Matice slovenskej, . [6], 416, [2g s.; 6 sv