Bibliografia novín a časopisov vychádzajúcich na Slovensku v rokoch 1945-1960.

1. vyd. Matica slovenská, 1995. 1286 s.
Edice: Slovenská národná retrospektívna bibliografia. B, Periodiká ; zv. 4