Bibliografia k flóre ČSR : do r. 1952.

Futák, Ján; Domin, Karel
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960. 883 s. +