Bibliografia k archívom na Slovensku.

Lamoš, Teodor
Slovenský ústredný archív, 1953. 183 s., 1 mapa