Bibliografia divadelných plagátov 19. storočia z územia Slovenska. Zv. 2., K-N.

Klimeková, Agáta
Vyd. 1. Matica slovenská, 1999. 456 s.
Edice: Slovenská národná retrospektívna bibliografia. Ser. E, Špeciálne tlačoviny