Bibliografia : učebný text pre stredné knihovnícke školy. Časť 1, Všeobecná bibliografia.

Javorčíková, Anna
2. preprac. a dopl. vyd. Matica slovenská, 1974. 384 s.
Edice: Teória knihovníctva a bibliografie