Biblický slovník. Díl 1, A-R.

Novotný, Adolf
2., zcela přeprac. a rozš. vyd. Kalich v Ústředním církevním nakladatelství, 1956. x, 818 s.
Edice: Kalich