Biblický slovník. Díl 1, A-Ř.

Novotný, Adolf
2., zcela přeprac. a rozšíř. vyd. Kalich, 1956. 816 s.