Biblické zvěsti.

Heyduk, Adolf
J. Otto, 1902. 98 s.
Edice: Spisy Adolfa Heyduka ; 31