Biblické pohádky.

Malý, Pavel František
Kacířské Epištoly, 1908. 2 sv. (87 s. ; 87 s.)