Biblické historie pre evanjelické a.v. školy ľudové a nedeľné.

Detrich, Ján
G.A. Bežo, 1933. 139 - [I] s.