Biblické dějiny.

Kubíček, Václav
Desáté, v podstatě nezměněné vydání s 62 obrázky a mapou biblického dějiště vůbec i Palestiny zvlášť. R. Promberger, 1948. 226 s.