Biblické dějiny.

Kubíček, Václav
Desáté, v podstatě nezměněné vydání. R. Promberger, 1946. 226 s.