Biblické dějiny.

Kubíček, Václav
9. vyd. s 62 obrázky a mapou biblického dějiště vůbec i Palestiny zvlášť. R. Promberger, 1938. 226 s.