Biblické děje Starého a Nového zákona : co proroci slibovali, splnilo se. Svazek II, N.zákon.

Hrabě-Kroupa, Jan
Tiskový apoštolát FATYMu, 2003. 146 s.