Biblické děje Starého a Nového zákona : co proroci slibovali, splnilo se. Svazek I, St. zákon.

Hrabě-Kroupa, Jan
Tiskový apoštolát FATYMu, 2003. 74 s.