Biblické deje pre ev. a.v. žiactvo stredných a meštianských škôl a pre vyššie ročníky ľudových škôl.

Hlaváč, Milan
Tranoscius, 1929. 277 - [II] s.