Biblická stilistika a poesie.

Col, Rudolf
2. rozš. vyd. Velehrad, 1948. 111 s.