Biblická paedagogika, neboli wychowatelstwj na základu Pjsma Swatého založené : Pro katolické duchowenstwo a učitelstwo wzdělal.

Kelber, Johann Georg; Roštlapil, Josef Mnohoslav
Tiskem Jan Host. Pospjšila, . 136 s.