Biblická mozaika : úvod do studia Nového zákona.

Sázava, Zdeněk
Vyd. 1. Karolinum, 1998. 99 s.