Biblická hystorye náboženstwj, křesťanské mrawné učenj a poznánj důwodů náboženstwj.

Cýs. král. sklad knih sskolnjch, 1831. 168 s.