Biblická dějeprava Starého i Nového zákona pro školy evangelické.

6., nezm. vyd. Státní nakladatelství, 1935. 47 s.