Biblická dějeprava Starého i Nového zákona pro školy evangelické.

Nezměněný otisk vydání z roku 1919. Státní nakladatelství, 1927. 47 s.