Biblická dějeprava.

Hájek, Viktor; Hájek, Miloslav
Fotomechanický přetisk 1. vyd. z r. 1985. Kalich, . 183 s., obr. příl