Biblická čítanka Starého zákona pro školy měšťanské a střední.

Farský, Karel; il. Čutta, Václav
2., přeprac. vyd. Tiskařské a nakladatelské družstvo československé církve, 1933. 269, [3] s.