Biblia Sacra, To gest, Biblj Swatá, aneb wssecka Swatá Pjsma, Starého y Nowého Zákona : se wssj pilnostj opět přehlédnutá, ponaprawená a w nowě wydaná : pro ewangelické Křestyané Augsspurského y Helvetického Wyznánj.

Karel Reichard a synowé, 1845. 848 s.