Biblia sacra, to gest: Biblj Swatá aneb wssecka Swatá Pjsma, Starého y Nowého zákona, se vssj pilnostj opět přehlédnutá, ponaprawená a w nowě wydaná.

A. Reichard, 1866. 828, 257 s.