Biblia Sacra, To gest, Biblj Swatá, aneb, Wssecka Swatá Pjsma Starého i Nowého Zákona : dle půwodnjho wydánj Kralického k tisjcileté jubilegnj slawnosti obrácenj Slowanůw na wjru křesťanskau Léta Páně MDCCCLXIII opět wěrně wytisstěná.

Nákladem Josefa Růžičky, 1863. xxxv, 1135, 316, lxi s.