Biblia Sacra to gest: Biblj Swatá, aneb wssecka Swatá Pjsma, Starého y Nowého zákona, se vssj pilnostj opět přehlédnutá, ponaprawená a w nowě wydaná.

Trowitz, 1860. 843 s.