Biblí svatá, to jest: svatá písma Starého i Nového zákona.

1926.